domingo, 4 de marzo de 2012

guitarra i ... copa

fons d'armari...
Ideamon.


El valor d'una idea no té res a veure amb la sinceritat del home que la exposa.
(Oscar Wilde)