martes, 6 de marzo de 2012

069-366 esperant la processó

arribaven els confrares i el venedor de flors no podia passar...