miércoles, 9 de noviembre de 2011

Cementeri

Soletat en un lloc on quasi tots arrivarem.

Morir no és un altra cosa que
canviar de residència.
(Marco Aurelio)